به وبسایت شرکت آوان مشرق زمین خوش آمدید.
سبد خرید
تاريخ : ۱۳۹۶/۹/۱۴

روش چالکود شکل خاصی از جایگذاری موضعی کودهای آلی و شیمیایی در خاک و بهترین روش کوددهی در باغات میوه می باشد. راندمان و کارایی مصرف کود در روش چالکود، به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد. چون ریشه ها مستقیماً غذای مطلوب خود را تأمین می کنند و غذای سالم تا چندین سال، بدون زحمت در اختیار درخت خواهد بود. بهترین زمان انجام چالکود، اواخر زمستان یا اوایل بهار است.

مزایای استفاده از چالکود:

جلوگیری از خشکیدگی سر شاخه های درختان میوه

توسعه ریشه درختان میوه خصوصا در خاک های آهکی

افزایش سطح برگ در درختان میوه

افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه ها

افزایش نفوذپذیری آب به داخل خاک توسط حفره های مملو از مواد آلی

روش صحیح چالکود:

۱. انتخاب محل مناسب برای احداث چاله ها به فاصله ۱/۲۰ الی ۱/۵ متر از تنه اصلی درخت در محل سایه انداز می باشد.

۲.  تعداد چاله ها حداقل ۲ تا ۴ عدد در اطراف تنه درخت می باشد.

۳. ابعاد چاله ها به اندازه *۵۰*۵۰*۵۰یادر ۴۰*۴۰*۴۰ سانتی متر می باشد.

۴.  خاک درون چاله تماماً بیرون ریخته شود.

۵. قسمت پایین چاله را با کود دامی پر می کنند.

۶.  کودهای شیمیایی توصیه شده با ۵ کیلوگرم کود دامی پوسیده مخلوط ودر ته چاله ریخته گردد.

۷. سپس چاله ها با کود دامی پوسیده پر شود

۸. چاله ها در مسیر آبیاری احداث گردد.

۹. بلافاصله پس از کوددهی چاله ها آبیاری شود

10. اگر خاک شنی باشد سایه انداز درخت را به دو قسمت تقسیم کرده، چالکود را در ۱/۲ انتهایی احداث می کنیم ولی در خاکه رسی باشند، سایه انداز درخت را به ۳ قسمت تقسیم وچاله را در ۱/۳انتهایی ایجاد می کنیم.

دوز مصرف کودهای چالکود

نام کود

مقدار مصرف برای هر درخت

کود 20-20-20

150-500 گرم

سولفات آهن

200-250 گرم

سولفات مس

50-100 گرم

سولفات روی

300-350 گرم

سولفات منیزیم

100-150 گرم

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه