به وبسایت شرکت آوان مشرق زمین خوش آمدید.
سبد خرید
تاريخ : ۱۳۹۶/۸/۲۱
پسته گیاهی دو پایه است بدین معنی که گل های نر و ماده آن روی دو پایه جداگانه قرار دارند. گرده افشانی آن توسط باد انجام می شود. به طور معمول از نظر بیولوژی˛ گل ها در پایه های نر زود تر از گل های پایه های ماده باز می شوند و همین موضوع به یکی از مشکلات مهم گرده افشانی در باغات پسته بالاخص در مورد برخی ارقام دیر گل مثل رقم اکبری تبدیل شده است.

در ذیل به برخی از نکات مهم و کاربردی در خصوص گرده افشانی باغات پسته اشاره می شود.

1. محل و نسبت مناسب پایه های نر:

معمولا توصیه می شود اولین ردیف بیرونی عمود بر باد غالب یک قطعه جهت پیوند درختان نر در نظر گرفته شود و همچنین در داخل قطعات باغ نیز در طراحی باغات پسته در ایران توصیه می شود یک درخت نر در مرکز یک بلوک 5*5 درختان ماده قرار داشته باشد تا همپوشانی مناسب جهت گرده افشانی بوجود آید. به عبارتی نسبت 1 درخت نر به 24 درخت ماده مناسب ارزیابی می شود.

2. همزمانی گل دهی پایه های نر با ارقام مختلف باغ:

انتخاب پایه نر مناسب و همزمان با ارقام مختلف نیز از مواردی است که می بایست در نظر گرفته شود. به عبارتی مثلا در قطعات باغات دارای رقم اکبری می بایست حتما از پایه نر دیر گل جهت گرده افشانی استفاده نمود. همچنین در مورد باغاتی که دارای مخلوط چند رقم می باشند می بایست از انواع پایه های نر اعم از زود گل˛ متوسط گل و دیر گل استفاده نمود و حتی می توان روی یک پایه هم پیوند نر زود گل و هم دیر گل پیوند نمود تا دوره زمانی بیشتری را پوشش دهد.

3. استفاده از پایه نر با ویژگی های مطلوب: 

ü     قوی و عمودی بودن رشد رویشی

ü     طولانی بودن دوره گل دهی

ü     زیاد و درشت بودن خوشه های گل نر

ü     زیاد بودن تولید گرده به ازای هر خوشه در درخت که بستگی به نوع و رقم متفاوت است.

ü     وضعیت تغذیه درخت نر تاثیر به سزایی در ویژگی های گرده آن دارد.

ü     هم زمانی طول دوره گل دهی درختان نر با درختان ماده (رقم مورد نظر)

4. استفاده از روش های گرده افشانی مصنوعی:

ü                استفاده از ترکیب گرده تازه با آرد گندم به نسبت 2 به 98 جهت گرده افشانی به کمک دستگاه گرده افشانی الکترواستاتیکی، گرد پاش و یا کیسه های نازک

ü                استفاده از شاخه دارای گل نر: در زمان شکوفایی گل های ماده، شاخه دارای خوشه های گل نر آماده لقاح از درختان نر جمع آوری شده و روی شاخه های درختان ماده بسته می شوند. قرار دادن شاخه ها در ظرف حاوی آب˛ طول دوره گل دهی و کیفیت گرده تولیدی را افزایش می دهد.

دستگاه گرده افشانی الکترواستاتیکی دستگاهی است که دارای نازل هایی با بار الکتریکی است و دانه های گرده را هنگام خروج از نازل باردار می کند. بار ایجاد شده از نظر الکتریکی با بار الکتریکی موجود در گلهای ماده متضاد است. بنابراین دانه گرده کاملا روی گلهای ماده قرار می گیرد بنابراین صد در صد تلقیح انجام می شود. استفاده از گرده افشانی الکترواستاتیکی مورد اقبال باغدارای پسته در کالیفرنیا قرار گرفته و سال به سال بر میزان استفاده از آن در باغات پسته افزوده می شود. نحوه گرده افشانی الکترواستاتیکی بدین صورت است که ابتدا دانه های گرده توسط دستگاه مخصوص یا به صورت دستی از روی گلهای ماده درختان پسته جمع آوری می شود. این دانه های گرده در یخچال در دمای پایین نگه داشته می شوند. قبل از استفاده ازدانه های گرده در گرده افشانی الترواستاتیکی ابتدا گرده ها با یک آزمون مخصوص تست می شوند تا از قدرت باروری آنها اطمینان لازم حاصل شود. قرار دادن دانه های گرده در داخل دستگاه و پاشش آنها توسط گرده پاش الکترواستاتیکی در زمان مناسب موجب تلقیح گلها خواهد شد.

نتایج تحقیقات نشان داده است که در کلیه ارقام پسته، در گرده افشانی مصنوعی نسبت به گرده افشانی طبیعی (توسط باد) میزان عملکرد 54 درصد افزایش یافت. همچنین در تحقیقی دیگر مغز پسته های ردیف هایی که گرده افشانی مصنوعی شده بودند، تقریبا 80 در صد پر و ردیف هایی که با باد گرده افشانی انجام شده بود، 30 درصد پر بودند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه