به وبسایت شرکت آوان مشرق زمین خوش آمدید.
سبد خرید
تاريخ : ۱۳۹۷/۳/۲۷

علائم بيماري:

عامل بيماريزا، قارچي با نام علمی Alternaria Solani مي باشد. اين قارج ساقه‌ها، برگ‌ها و ميوه‌هاي گوجه فرنگي را آلوده مي‌سازد. اين بيماري در خزانه موجب مرگ گياهچه مي شود. روي برگها لكه هاي قهوه اي مدور و اغلب احاطه شده با هاله زرد ظاهر مي‌گردد. لكه‌هاي برگي معمولا" ابتدا در برگ‌هاي پير ظاهر مي شوند و به سمت بالا پيشروي مي‌كنند. با توسعه بيماري قارچ ممكن است ساقه‌ها و ميوه‌ها را آلوده سازد. لكه‌هاي روي ميوه شبيه به لكه‌هاي روي برگ‌ها به رنگ قهوه‌اي با حلقه‌هاي متحدالمركز تيره مي‌باشند. اسپورهاي تيره و پودر مانند از اين لكه‌هاي حلقه مانند توليد مي‌شوند.  با ذره بين مي‌توان اسپورهاي روي لكه را مشاهده نمود.

 راهکارهای مدیریت تلفیقی لکه موجی گوجه فرنگی:

كاشت گوجه فرنگي در فصل خشك بعلت پائين بودن شيوع بيماري سوختگي زود رس بهتر مي باشد.

كاشت گوجه فرنگي در مزرعه و يا در نزديكي مزارع داراي سابقه آلودگي به اين بيماري بهتر است انجام نشود.

كاشت گياهان گراس علوفه اي پا بلند يا درختاني مانند مانگو، انجير، موز يا توت در اطراف مزرعه به عنوان باد شكن مانع از ورود اسپورها توسط باد به داخل مزرعه مي شوند.

 از آبياري باراني استفاده نشود. در صورت استفاده از آبياري باراني در اوايل صبح اين آبياري انجام شود تا فرصت كافي براي خشك شدن اندام بوته ها وجود داشته باشد.

از بذرهاي عاري از بيماري استفاده كنيد.

خزانه گوجه فرنگي بايستي دورتر از مزارع گوجه فرنگي سال قبل قرار گيرد. گياهچه هاي گوجه فرنگي را در خزانه مورد بازديد مكرر قرار دهيد در صورت مشاهده علائم بيماري و يا علائم مشكوك ،گياهچه هاي آلوده را از خزانه خارج و از بين ببريد.

بقاياي آلوده بوته هاي گوجه فرنگي را پس از پايان محصول دهي از بين ببريد.

در تناوب گياهانی از قبيل گوجه فرنگي ، سيب زميني، فلفل يا بادمجان در يك زمين حداقل به مدت دو سال و ترجيحا" سه سال كاشته نشوند.

توصيه‌هاي قارچكش

هنگام مشاهده علائم اوليه سوختگي زودرس در مزرعه از قارچكش داکونیل  به فاصله 7 روز در آب و هواي خنك و مرطوب و تا فاصله 10 روز در آب و هواي خشك استفاده گردد. این قارچ کش در شرکت آوان مشرق زمین موجود می‌باشد.

 
 
 

منبع: وبلاگ گیاهپزشکی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه