تاريخ : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
*کرم قوزه پنبه* یکی از آفات مهم پنبه، توتون، گوجه فرنگی، یونجه، کنف، شبدر، ذرت، نخود، کنجد، بادمجان، سویا، لوبیا، ذرت خوشه ای، کدو، شاهدانه و .. می باشد. بسیار پلی فاژ بوده و در دنیا بیش از 70 گونه گیاه میزبان برای آن گزارش شده است.نحوه خسارت:
لاروهای جوان پس از خروج از تخم ابتدا از جوانه های انتهایی و برگ های تازه تغذیه نموده، سپس به غنچه، گل و قوزه حمله کرده و با سوراخ کردن قوزه ها  و ورود به داخل آن ها از الیاف پنبه تغذیه می کند. این نغذیه منجر به کوتاه شدن طولالیاف، کثیف شدن آن ها و از دست دادن ارزش اقتصادی آن می شود.

هر لارو 20-16 غنچه و غوزه را می تواند مورد حمله قرار دهد. زیان افت در پنبه کاری ها از نسل دوم به بعد مشهود و خسارت آن در نسل سوم روی مزارع پنبه و خصوصا سویا شدید است.
شدت صدمات آفت در پنبه و سویا کاری ها از اواسط تیر ماه تا اواسط مهرماه و مصادف با ظهور حداکثر غنچه و گل و قوزه های جوان در مزرعه پنبه و غلاف ها در مزارع سویا می باشد.


نحوه خسارت:
لاروهای جوان پس از خروج از تخم ابتدا از جوانه های انتهایی و برگ های تازه تغذیه نموده، سپس به غنچه، گل و قوزه حمله کرده و با سوراخ کردن قوزه ها  و ورود به داخل آن ها از الیاف پنبه تغذیه می کند. این نغذیه منجر به کوتاه شدن طولالیاف، کثیف شدن آن ها و از دست دادن ارزش اقتصادی آن می شود.
هر لارو 20-16 غنچه و غوزه را می تواند مورد حمله قرار دهد. زیان افت در پنبه کاری ها از نسل دوم به بعد مشهود و خسارت آن در نسل سوم روی مزارع پنبه و خصوصا سویا شدید است.
شدت صدمات آفت در پنبه و سویا کاری ها از اواسط تیر ماه تا اواسط مهرماه و مصادف با ظهور حداکثر غنچه و گل و قوزه های جوان در مزرعه پنبه و غلاف ها در مزارع سویا می باشد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه