تاريخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
بهترین زمان و روش مصرف کود فروت ست

بهترین زمان مصرف پس از برداشت محصول و در زمان تورم جوانه ها در اواخر زمستان است. محلول پاشی کود فروت ست نیز از بهترین روش های موثر برای افزایش میزان تشکیل میوه در درختان میوه می باشد.


افزایش رشد درخت با محلول پاشی فروت ست پس از برداشت
در ابتدای فصل ریشه های درخت هنوز به طور کافی رشد نکرده و قادر به جذب عناصر غذایی از خاک نیستند. در این حالت نیاز قسمت هوایی درخت به مواد مغذی برطرف نمی گردد. در مرحله پس از برداشت، محلول پاشی کود فروت ست جوانه های زایشی (گل) و رویشی (برگ) را نسبت به سرمای زمستانه و بهاره مقاوم کرده و رشد درخت را افزایش می دهد.

نتیجه گیری

 در اواخر زمستان و اوایل بهار در مرحله رشد زایشی اندام های زایشی گیاه با ریشه برای جذب عناصر با هم رقابت داشته و به کاهش فعالیت ریشه منجر می شود. در این مقطع زمانی محلول پاشی ترکیبات فروت ست برای رشد و حفظ جوانه ها افزایش میزان گلدهی و تشکیل میوه های سالم بسیار مفید خواهد بود.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه