تاريخ : ۱۴۰۲/۶/۵
نحوه تغذیه اصولی درختان میوه
میوه کاری را میتوان فن کشت و پرورش گیاهان چندساله ای که بخشی یا تمام میوه آنها بصورت  خام یا پخته مورد تغذیه انسان قرار می گیرد تعریف کرد.
 
مهم ترین عامل پرورش یک درخت میوه تغذیه اصولی و درست درختان است که در این مقاله سعی کردیم بصورت کامل به این مبحث بپردازیم. 
 
داشتن تغذیه اصولی برای هر درخت متفاوت است و لازم است بسته به سن درخت (جوان یا پیر)، نوع خاک(سبک یا سنگین)، میزان محصول (کم یا زیاد)، روش هرس ، شدت نور و مواد غذایی موجود دربافت ها و ... برای هر درخت میوه بصورت جدا بررسی شود .
 
از نشانه های عمومی کمبود عناصر غذایی می توان به برگ های ریز و کوچک ، رزت شدن و زرد شدن برگ ها ، غیر طبیعی شدن شکل برگ همچنین سوخته شدن و تاول زدن برگ ها ، دفرمه شدن میوه ها، رشد کم درخت و ... اشاره کرد.
 
عوامل دیگری نیز مثل دمای بیش از حد ، آسیب های مکانیکی ، آسیب های ناشی از حشرات، بیماریها، آفت کش ها و علف کش ها می توانند برجذب عناصر از خاک تاثیر گذار باشند.
برای تشخیص میزان عناصر می توان از دو روش تجزیه خاک یا تجزیه برگی استفاده کرد.
 
روش تجزیه خاک:
 
 
روش تجزیه خاک:
محل نمونه برداری خاک در باغ های میوه از بین ردیف ها و در قسمت سایه انداز درخت است و بسته به شکل هندسی باغ ، محل های نمونه برداری فرق می کند . یک روش این است که از یک قطعه باغ حداقل 15 نمونه خاک بطور تصادفی برداشت شده و باهم مخلوط کرده و نهایتا یک نمونه 2 کیلوگرمی مرکب به آزمایشگاه ارسال شود . بهرحال نمونه بایستی به گونه ای باشد که کل باغ را در برگیرد.
 
نمونه برداری برای باغ ها و خزانه ها معمولا از دو عمق 30-0و 60-30 سانتی متری صورت می گیرد زیرا بیشترین محل تجمع ریشه های جذب کننده مواد غذایی درخت در این عمق قرار دارند.
از محل های خاص کوددهی شده یا سمپاشی شده نباید برداری شود و بهتر است نمونه ها از نیمه بیرونی سایه انداز درخت تهیه شوند.
 
بطور کلی بهترین موقع نمونه برداری خاک درمورد باغات میوه ، نمونه برداری قبل از احداث باغ است اما چنانچه باغ احداث شده باشد ، بسته به منطقه اواخر زمستان تا اوایل بهار و یا اواخر تابستان تا اوایل پاییز است.
از مهمترین معایب روش تجزیه خاک اینست که این روش اطلاعات درستی از میزان عناصر موجود دربافت درخت به ما نمی دهد چون ممکن است میزان برخی از عناصر در خاک زیاد باشد ولی درخت به دلیل شرایط نامناسب جذب نتواند آن را جذب کند.
 

روش تجزیه برگی :

 
روش تجزیه برگی
در تجزیه برگی معمولا از هر هکتار حدود 2 تا 3 درخت را بطور تصادفی از نقاط مختلف باغ انتخاب کرده و در فصل جاری برای برداشت برگ استفاده می شود . برگ ها را از بخش های میانی شاخه و در تیر تا مرداد برداشت می کنند . در درختانی که برگ های آنها بصورت مرکب است (گردو)، از برگچه های میانی استفاده می شود . نمونه برداری برگی بایستی قبل از محلول پاشی و یا سمپاشی صورت گیرد. اگر در باغ عملیات سمپاشی و محلول پاشی صورت گرفته باشد ، بایستی حداقل 10 روز بعد از آن عملیات نمونه برداری صورت پذیرد تا اثرات سمپاشی بر نتایج تجزیه برگ ها تاثیر نگذارد.
 
انواع روش های کاربرد کود در درختان میوه:
 
 
مخلوط کردن کود با خاک (چالکود)
 
در این روش جهت تغذیه اصولی بهتر است کود را درناحیه ای نزدیک به ریشه گیاهان که ریزوسفر گفته می شود ، با خاک مخلوط می کنند . این روش بویژه در مورد عناصر کم تحرک ( یا غیر متحرک ) مثل فسفر و پتاسیم اهمیت دارد.
این روش در مواقعی که قدرت خاک در تثبیت عناصر غذایی بالا باشد ، موثر است و بکار می رود. از مزایای این روش می توان به قابلیت جذب بهتر کود توسط ریشه و نیز تهویه بهتر و نیز نفوذ بهتر آب از طریق چاله های اطراف ریشه درخت اشاره کرد. از معایب این روش این است که کود با حجم کمی از ریشه ها درتماس بوده و قسمتی از ریشه ها در مقایسه با بقیه بخش ها رشد بیشتری خواهند داشت . همچنین در این روش امکان صدمه زدن و قطع شدن ریشه های جوان و فعال درخت در آنجا قرار دارند و نیز حفر چاله ها در این مناطق به ریشه های اصلی درخت صدمه ای وارد نمی سازد.
محل چاله ها بهتر است که در مسیر جریان آب باشد . تعداد چاله ها بسته نوع درخت ، وضعیت خاک ، سن درخت و ... متفاوت است ولی بطور کلی برای درختان با  سن  بیش از 10 سال تعداد 2 یا 4 چاله مناسب است . 
 عمق چاله ها نیز بسته به نوع درخت می تواند متفاوت باشد، معمولا عمق آنها را بین 40 تا 50 سانتی متر در نظر میگیرند. توجه شود که چاله ها را با خاک خودش پر نمی کنند بلکه آنها را با مخلوط کود و یک ماده آلی مثل کود دامی پوسیده یا خاک برگ پر می کنند.
این روش بویژه برای مناطق خشک و کم آب مناسب می باشد. در صورتی که از چاله ها به خوبی نگهداری شود ، حفر آن یکبار برای چندین سال کافی خواهد بود.
 
کاربرد کود ها بصورت محلول پاشی یا تغذیه برگی
 
محلول پاشی روشی تکمیلی برای کاهش مصرف کود است که بویژه در مورد عناصر کم مصرف آهن، روی ، بر ، مس، منگنز و ... بکار می رود.
این روش بیشتر در مواردی که درخت نیاز فوری به عنصر خاصی داشته و نیز در اوایل بهار که جذب عناصر از خاک بدلیل فعالیت پایین ریشه ها کم است ، بکار می رود . همچنین در مواردی که شرایط خاک برای جذب عناصر مناسب نیست این روش بکار می رود ، روشی نسبتا آسان بوده و زود جوابده می باشد.
 
کاربرد کودها همراه با آب آبیاری (کود آبیاری)
 
کود آبیاری روشی مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب و کود می باشد. در این روش کود بصورت محلول همراه با آب آبیاری به درخت داده می شود. میزان مصرف کود در این روش بسته به فصل رشد درخت و میزان خروج مواد غذایی از درخت متفاوت می باشد .
 
تزریق مستقیم کود در تنه درخت
 
در این روش مواد شیمیایی را بطور مستقیم در آوند چوبی یا آبکش تزریق می کنند.
از مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
1-صرفه جویی در مصرف کود
2-آلودگی کمتر محیط زیست
3-در شرایطی که جذب عناصر غذایی از خاک بدلیل آهکی بودن خاک و یا عوامل دیگر به خوبی صورت نمی گیرد ، این روش می تواند کارا باشد.
4-در این روش علاوه بر تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه  می توان از سموم نیز بر علیه آفات و بیماری ها استفاده کرد.
5-تاثیر سریعی داشته و نیز می توان از این روش در کارهای تحقیقاتی استفاده کرد.
از معایب عمده این روش می توان به گران بودن آن و نیز صدمه زدن به درخت اشاره کرد .
 
عواملی از جمله تبخیر و تعرق بالا از برگ ها ، رطوبت بالای خاک ، رطوبت نسبی پایین هوا و هر عاملی که به جریان سریعتر مواد در آوندها کمک کند ، به بالابردن راندمان این روش کمک می کنند.
اگر هدف این روش غلبه بر کمبود عناصر غذایی است ، زمان آن می تواند متفاوت باشد (معمولا در فصل پاییز کمی قبل از شروع خزان برگ ها است)و اگر هدف غلبه بر آفات است ، زمان آن آغاز افزایش جمعیت آفات است و چنانچه هدف غلبه بر بیماری ها باشد ، زمان آن بسته به اینکه عامل بیماریزا در کدام بخش درخت فعال است ، متفاوت می باشد.
پس از اتمام کار بایستی محل زخم با چوب خود درخت و یا با چسب پیوند پوشانده شود تا از ورود عوامل بیماریزا به درون درخت جلوگیری شده و زخم سریعتر التیام پیداکند.
 
 امیدواریم مقاله تغذیه اصولی درختان میوه مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد . در صورتی که در این زمینه سوال، نظر و یا تجربه ای دارید با ما تماس بگیرید.
پیشاپیش از حمایت شما سپاسگزاریم.

این مطلب توسط تیم تحقیقاتی و علمی آوان تهیه شده است. استفاده از مطالب برای نشر علم و آگاهی با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است.
 
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه