سمپاش پشتی 20 لیتری CNF نانگفو چین
China nong fu twenty liters CNF sprayer

1,025,000 تومان

بذر چغندر قند فله ایران
Iran sugar red beet seed

موجود نمی باشد

بذر  تربچه REY کي سي ترکیه
Turkey KC REY radish seed

موجود نمی باشد

بذر کدو هیبرید آسماکلوز فرانسه
France clause hybride squash seeds

موجود نمی باشد

بذر  تربچه چري بل کي سي ترکیه
Turkey KC cherry belle radish seed

موجود نمی باشد

ذرت شیرین F1 اکسن چوئیت سینجنتا
Swiss syngenta accentuateweet F1 super sweet corn seeds

تماس بگیرید

بذر هندوانه کریمسون بیکر هلند
Holland Baker crimson Watermelon seed

8,050,000 تومان

شن کش AF 101
Rake 101 AF

موجود نمی باشد

سینی نشا 72 خانه ای ایرانی
Iran 72 cells seeding tray

موجود نمی باشد

سمپاش جک وان چین
China jack one sprayer

موجود نمی باشد


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه