سمپاش پشتی 20 لیتری CNF نانگفو چین
China nong fu twenty liters CNF sprayer

1,025,000 تومان

بذر چغندر قند فله ایران
Iran sugar red beet seed

موجود نمی باشد

بذر  تربچه REY کي سي ترکیه
Turkey KC REY radish seed

موجود نمی باشد

 کود آلی پلت مرغی بیوفر
Iran Biofer chicken pellet organic fertilizer

180,000 تومان

بذر کدو هیبرید آسماکلوز فرانسه
France clause hybride squash seeds

موجود نمی باشد

بذر  تربچه چري بل کي سي ترکیه
Turkey KC cherry belle radish seed

موجود نمی باشد

بذر هندوانه کریمسون بیکر هلند
Holland Baker crimson Watermelon seed

تماس بگیرید

ذرت شیرین F1 اکسن چوئیت سینجنتا
Swiss syngenta accentuateweet F1 super sweet corn seeds

تماس بگیرید


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه