به وبسایت شرکت آوان مشرق زمین خوش آمدید.
سبد خرید
10-52-10 melcrop
fertilizer 2

کود 10-52-10 مل کراپ هلند

Holland melcrop 10-52-10 fertilizer
موجود نمي باشد
کود ماکرو
مل کراپ هلند
81707
کیسه
25 کیلویی

کود , کود مل کراپ , کود هلندی , 10-52-10توضیحات نظرات

کودهای کامل، عناصر ماکرو ازت، فسفات و پتاس را در اختیار گیاه قرار می دهند و همچنین با دارا بودن عناصر کم مصرف  آهن، رو، مس ، منگنز و بر تقریبا تمام نیازهای گیاه را مرتفع می سازد.
این کودها کاملا محلول در آب هستند  و در انواع کشت‌ها و مراحل رشد و نمو به روش های مختلف محلول پاشی، همراه آب آبیاری و استفاده خاکی مصرف می شود.
فسفر یک عنصر ساختمانی در اسید نوکلئیک می باشد و در انتقال انرژی و فعالیت های متابولیک گیاه نقش دارد، همچنین این عنصر بر گسترش شبکه ریشه ای گیاه و به تبع آن جذب و استقرار مطلوب تاثیر گذار است.
فسفر به صورت ترکیبات آلی فیتات در گیاه ذخیره می شود و در ساختمان دانه گرده شرکت دارد. همچنین در تولید اندام زایشی، تشکیل گل و دانه بندی اهمیت زیادی دارد. بنابر این بطور غیر مستقیم بر عملکرد نهایی موثر می باشد.


مزایا استفاده:
    قابلیت استفاده در تمام برنامه های تغذیه ای  به صورت محلول پاشی و کود آبیاری
    مناسب کشت هیدروپونیک
    عدم رسوب دهی در سیستم آبیاری
    دارای درصد بالای فسفر می باشد.
    فسفر یک عنصر ساختمانی در اسید های نوکلئیک می باشد و در انتقال انرژی و فعالیت های متابولیکی گیاه نقش دارد.
   نقش و اثر عنصر فسفر بر روی گسترش شبکه ای ریشه ای گیاه و به تبع آن جذب و استقرار بهتر بر هیچ کس پوشیده نیست.
    فسفر به صورت ترکیبات آلی فیتات در گیاه ذخیره می شود و در ساختمان دانه گرده شرکت دارد.
  همچنین بر تولید اندام های زایشی، تشکیل گل و دانه بندی اهمیت زیادی دارد. بنابراین به طور غیر مستقیم بر عملکرد محصولات تاثیر می گذارد.
   این محصول فاقد کلر و فلزات سنگین می باشد.

عناصر ماکرو
نیتروژن کل (N)
فسفر (P2O5)
پتاسیم محلول در آب (K2O)

عناصر میکرو
آهن (Fe EDTA)
مس (Cu EDTA)
روی (Zn EDTA)
منگنز (Mn EDTA)
بر (B)
محصولات مرتبط
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه