به وبسایت شرکت آوان مشرق زمین خوش آمدید.
سبد خرید
حشره کشسم کلوتیانیدین سمیران ایران
Iran samiran clothianidin poison

موجود نمی باشد

سم اتیون بهاور شیمی ایران
Iran behavar shimi ethion poison

تماس بگیرید

سم  اتیون هندی
Hindi ethion poison

تماس بگیرید

سم حشره کش اوژن پیراکشت شیمی ایران
Iran pirakesht shimi ozhan insecticide poison

تماس بگیرید

سم پرمترین ( آمبوش ) بهاور شیمی ایران
Iran behavar shimi permethrin (ambush ) poison

تماس بگیرید

سم دلتامترین ( دسیس ) رجا شیمی ایران
Iran raja shimi deltametrin ( decis ) poison

تماس بگیرید

سم دورسبان ( کلروپیریفوس ) سمیران
Iran samiran dursban (chlorpyriphos) poison

تماس بگیرید


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه