خیاربذر خیار بت آلفا پوپ هلند
Holland pop beth alfa cucumber seed

1,210,000 تومان

بذر خیار بت آلفا پروسید هلند
Holland proseed beth alfa cucumber seed

276,000 تومان

بذر خیار هیبرید هلیا  گاوریش روسیه
Russia gavrish hybride helia cucumber seed

تماس بگیرید


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه